که عنقا را بلند است آشیانه

آن دام که مـا نهــاده‌ایم ای دل          در چـشــم شـکار مـا نمی‌آید

                                                                                                       اوحدی

.

بیتی از گنجینه ادب فارسی بخوانید

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
خودم

هیچ به طنز این بیت توجه کرده اید؟