در جواب آنکه گفت چشات رو درویش کن!

چَشیامه نَبــِنید اَفتو قشنگه                        چشمامو نبندید آفتاب قشنگه

کُره لُر تا دم مرگ چی شیر میجنگه               پسر لر (مرد لر) تا دم مرگ مثل شیر میجنگه


دایه دایه وقت جنگه                                    مادر مادر وقت جنگه

قطارکش بالا سرم پرش دشنگه                    فشنگدان (قطار فشنگ) بالای سرم پر از فشنگه


زین و برگم بـَونید رو مادیونم                         زین و برگم رو بذارید رو مادیونم

خبر مه بوریتو سی هالوونم                         این خبر من رو ببرید برای دایی هام


دایه دایه وقت جنگه                                    ...

قطارکش بالا سرم پرش دشنگه


...


از اینجا و اینجا گوش کنید.


/ 2 نظر / 12 بازدید
baradar

زیباست سهراب :)

مسعود

من جوابم رو گرفتم :)