/ 3 نظر / 20 بازدید
حامد

1. بی بی سی ما قطعه! 2. حراج تموم شد؟ ما دیر رسیدیم؟ خوندم که شراب 220 ساله هم بوده. 3. مهندس کجا رفت؟

برادر

روزها پیش خواندم: نوشته ات نکته بینانه است و استفاده گوینده بی بی سی هم از این شعر حاکی از شایستگی. اما... (در قسمت بعد با ما باشید!)

امیر

سلام همیشه سبز و خرم باشید و سر سبز مثل سرو آزاد. در کلبه ی درویشی به روی همگان و بویژه سبز تبار ها باز است. قدم رنجه نمایید.