از مغیره تا همین آخوند منبری محل خودمان

«

گویند مختار یک روز در کوفه همراه مغیرة بن شعبه می رفت. مغیره وقتی انبوه جمعیت مردم را در سر راه دید، گفت: « من سخنی می شناسم که با آن می توان همه مردم خاصه عجم را همدست و همراه کرد. » مختار پرسید که « آن سخن چیست؟ » گفت: « کمک به اهل بیت و خون خواهی آنها »

بلاذری، انساب الاشراف 223/5

»

عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسلام، ص 141

 

 پ ن: اسم این پست به دلیل اعتراض دو تن از علاقه مندان تغییر پیدا کرد. اولش آن بالا نوشته بودم، «از مغیره تا بی بی سی» و مقصود این بود که از مغیره گرفته تا همین آخوند محل خودمان تا محبوب قلبهای مسلمین جهان، علی خامنه ای آن یک سخن را می شناسند. این که این وسط بی بی سی را انتخاب کرده بودم، دلیلش این بود که اولا ًنام این بزرگان را نمی خواستم اینجا بیاورم و ثانیاً وقتی کسی این سخن را بداند از آن به بهترین نحوی استفاده می کند. و چه بسا این سخن در طول تاریخ ایران دستمایه ای برای سیاست های انگلیسی هم بوده است؛ آن زمانی که بی بی سی، به خاطر تشویق مردم برای بیرون راندن شاه از ایران، آیت الله بی بی سی نامیده می شد.

/ 3 نظر / 7 بازدید

نگرفتم برادر، جریان بی‌ بی‌ سی‌ چیه؟

مسعود

راست میگه داداشی. منم نگرفتم. فکر کنم جای بی بی سی باید چیز یا کس دیگه ای بذاری