چند واقعیت

١. در دنیا حدود ۵٠ کشور با اکثریت جمعیت مسلمان وجود دارد.

٢. از این میان در هیچ کشور اسلامی حجاب اجباری نیست غیر از میهن عزیز اسلامی خودمان.

٣. جمعیت مسلمان جهان کمی بیش از یک و نیم میلیارد نفر است یعنی ٢٣ درصد جمعیت دنیا.

۴. سنی‌ها اکثریت غالب مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند.

۵. جمعیت شیعیان، ١٠ تا ١٣ درصد کل جمعیت مسلمانان است؛ یعنی حدود ١۵٠ میلیون شیعه داریم.

۶. بنا بر این شیعیان کمی بیش از ٢ درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

.

منبع: اینجا و اینجا

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
سهراب

چون هیچ کی کامنت نذاشت، خودم میذارم: یکی از دوستان پس از بیان واقعیت های بالا صادقانه پرسید: این چه خدایی است که تازه طبق آمار رسمی فقط دو درصد از مخلوقاتش پتانسیل رفتن به بهشت را دارند؟