غنیمت شمریدش صحبت

آقایان، خانمها، این پهلی را دریابید. یا بهتر است بگویم پهلی را از دست ندهید. پدیده ای است.

پ.ن. پهلی جان معذرت می خوام! چون می دونم با اینکه این پست برای بسیاری از دوستان هیجان انگیز است ولی برای شما نکته جدیدی با خود ندارد!


/ 0 نظر / 9 بازدید