تک درخت سرو

 

The Meaning of Failure

اصلن از بچگی هم از هر چی آدم سوسول بود حالم به هم می خورد. این استرالیایی ها هم شورش را در آورده اند. در طول این یک هفته ده روز که آتش سوزی ها شروع شده است در کل ١٨٩ نفرشان مرده است. من که هر روز صبح از رادیو می شنوم که در ٢۴ ساعت گذشته ٢٠ نفر از هموطنانمان در تصادفات جان باخته اند و ککم هم نمی گزد.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۸ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب