تک درخت سرو

 

بهاران خجسته باد

برای آنهایی که می گویند این ملت سرنوشتش برای خودش مهم نیست، برای آنها که می گویند این ملت به همینی که هست راضی است و در طول تاریخ به همانی که بوده است راضی بوده است، برای آنها که آنقدر این ملت را نادان فرض می کنند که حتی عاجز از درک بخت برگشتگی خودش می دانند، برای آنها که چنین می گویند 22 بهمن را مثال می آورم.

برای آنها که می گویند ملت خودش همین را می خواست وگرنه انقلاب نمی کرد، برای آنها که می گویند ملت دوستدار وضع موجود است، برای آنها که می گویند ملت شیفته این استقلال و استکبارستیزی است، برای همه آنها 2 خرداد را مثال می آورم.

برای آنها که می گویند این ملت اصولاً تاریخش سرشار از تحقیر و ظلم پذیری است. برای آنها که می گویند این ملت نه تنها در برابر اعراب نه ایستاد و وا داد بلکه در برابر مغول ها و افغان ها و دیگران و دیگران هم سر خم کرد که گردنش را بزنند، برای آنها که حتی اسطوره های حماسی ایران را بهانه ای می دانند که این ملت ضعف های خود را با آن می پوشاند، برای آنها که خودشان را هم محکوم به بزدلی می کنند، برای همه آنها جنگ را مثال می آورم. همان که تحمیلی اش می گویند.

برای آنها که کار را کار انگلیس ها می دانند، برای آنها که سرنوشت محتومشان را پذیرفته اند چون می دانند چرچیل و تاچر و بلر و براون هر چه می خواستند و می خواهند همان می شود، برای آنها که مطمئن اند که این ملت همان است که بوده است و همین خواهد بود که هست. برای آنها که آنقدر این دایره تکراری تاریخ این ملت را دیده اند که از فرط خستگی ذهنشان دست به دامن استعمار پیر می شود، برای آنها هم یک مثال دارم. یعنی راستش برای آنها مثال زیاد است که کار انگلیس ها نباشد. اما به آنها می گویم که اصلش همین خرافه پرستی است که اطرافتان می بینید. همین است که باعث می شود این ملت دست کم در این دوران مدرنی که به خود دیده است، مدام دور خودش بچرخد و نتواند سرنوشتش را از این دایره همیشگی به در برد. اصلاً این ساز و کار خرافه پرستی خود طوری طراحی شده است که خودش را در این دایره حفظ می کند. البته هر از گاهی هم این انگلیس ها بوده اند که چون به موفقیت عملکرد مکانیزم خرافه پرستی ایمان داشتند -حتی بیشتر از ایمانی که ما خودمان به خرافه ها داریم- برای تقویت و تشدید و تحریک آن کوشیده اند.

اما حالا که سیستم به صورت خودکار پیش می رود، دیگر بعید می دانم حتی نیاز به تحریک پله یا پالس انگلیس ها داشته باشد. خودش کار خودش را خوب بلد است. به قول دوستی: دیس سیستم ایز دیزایند تو فیل.

.

پ ن: بعد از 22 بهمن

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٥ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب