تک درخت سرو

 

نه غربی، جمهوری اسلامی

در اینجا به این پرسش که « آیا فلسطینی ها مسلمان ترند یا چچنی ها؟ » پاسخ داده شده است.

البته همانطور که همه می دانیم جواب یک کلمه ای این سؤال این است: روس ها!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب