تک درخت سرو

 

هست شب آری شب

این مملکت،‌ درست بشو نیست. حتی با ایمان به آیین حنیف اسلام و عمل به دستورات مذهب مقدس تشیّع.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٤ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب