تک درخت سرو

 

امشب چه کنیم جشن سده را

تا جایی که حافظه ام یاری می کند،‌ پس از گذشت صد روز از زمستان بزرگ،‌ جشن سده برگزار می شود. زمستان بزرگ بنا بر تقویم امروزین که تقویم جلالی است از ابتدای آبان ماه آغاز می شود. بنابراین صدمین روز زمستان بزرگ مصادف با دهم بهمن است. در این جشن در میانه زمستان آتش بزرگی بر می افروزند و در کنارش به شادی و شادخواری می پردازند... درباره جشن سده همین قدر از آنچه که دوست دانشمندم «آتش» برایم گفته بود، یادم مانده. دوست دارم ببیــنمش و باز هم درباره سده برایم بگوید. اما اینک سروده ی آتش درباره سده:

امشب چه کنیم جشن سده را           گـــر در نزنیــــــم آن میـــــکده را

کـو پـیــــــر مغــــان تا بــاز کــند             آن میــــکده ی نســــیانـــزده را

برخـــیز عــــزیز کـز بــاده تـــــیـز            صد شـعـله شـویـم باغ سده را

...

جشن سده است در آتش و می          دیـدار کنیـــــم آن گـمـشـــده را

در جـنـگل شـهر آتـش بـزنـیـــم             تــا دور کـنـیـــــــم دیــو و دده را

خاموشی عشق درد است و دریغ         آتـش بــفـــــروز آتــشــــکــده را

 

پس نوشت: درباره جشن سده اینجا توضیحات بیشتری داده شده است.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب