تک درخت سرو

 

 

برای خودم متأسفم. برای دوستانم، برای جوانان ایران،‌ برای مملکتم متأسفم. و نفرین می کنم مجنونان قدرت را.

آرش و کامیار علایی به عنوان جاسوس آمریکا معرفی شدند.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب