تک درخت سرو

 

تاریخ هنوز هم حرف برای گفتن دارد

«بامداد اسلام» نوشته ی عبدالحسین زرین کوب کتابی است صد و پنجاه صفحه ای که به تاریخ اسلام از آغاز آن تا پایان دوران اموی می پردازد. نمی دانم مطالعه تاریخی که در گذشته های دور اتفاق افتاده است، برای انسان های امروز چقدر می تواند مهم یا سودمند باشد. شاید از این رو سودمند است که وقایع آن روزگار هنوز هم اثرات و تبعات خودش را در زندگی امروز ما دارد. و شاید از این رو می تواند برایمان مهم و جالب باشد که با آنکه در یک جامعه مسلمان بزرگ شده ایم و در تمام دوران مدرسه، اسلام و تاریخ اسلام را به ما تدریس کرده اند، ولی کمتر سخن علمی و مستند در این باره خوانده ایم و شنیده ایم.

اما از بامداد اسلام که بگذریم، در ایران پدیده ای به نام تصوف یا همان عرفان به وجود آمده است که فرایند شکل گیری و تحول آن در ایران و تأثیرات آن در زندگی دیروز و امروز ایرانیان می تواند به همان اندازه جالب و سودمند باشد. زرین کوب در کتاب «جستجو در تصوف ایران» که حدود چهارصد صفحه دارد به مطالعه پیدایش صوفیه، تحول آن و نیز معرفی چهره های تصوف ایران می پردازد.

.

روایتی از بامداد اسلام (یک)

رواینی از بامداد اسلام (دو)

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٩ دی ۱۳۸٧ - سهراب