تک درخت سرو

 

ملاحسنی از غزه می گوید

اول

دوم

سوم

و آخر

پی نوشت: دلم به حال مردم غزه می سوزد که چطور زندگی شان بازیچه ی کشمکش های سیاسی منطقه است. البته باید بگویم که برای اینکه انسانیت ام را حفظ کنم غیر از غزه،‌ برای تمام کشتارهایی که هم اکنون در سراسر دنیا در جریان است،‌ متأسفم. و البته برای حفظ انسانیت ام همیشه در تلاشم که حقوق خودم را نیز استیفا کنم. و چقدر سخت است حفظ انسانیت در مملکت پدری.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٢ دی ۱۳۸٧ - سهراب