تک درخت سرو

 

فرو بارید بارانی ز گردون...

باران آلودگی را شست و با خود برد. کمی هم هوای تازه تا آلودگی بزرگ بعدی،‌ بد نیست.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۳ دی ۱۳۸٧ - سهراب