تک درخت سرو

 

 

خیــــــام که از سـنگ و ســبو دم زد راست
با هفت هــزار ســـــالگان محــو فنـــــاست

حـافظ که فسـانه هاش در دسـت شماست
اکنون چه شدست در چه کار است کجاست

« آ تش »

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ - سهراب