تک درخت سرو

 

آشیانه

١. تنه ی غول آسا و سفید پرنده توی روشنایی روز می درخشید. وقتی که از زیر دمش رد شدم تا به سمت آشیانه برم عظمتشو بیشتر حس کردم.

هیجان زده بهش اسمس زدم که «من الان توی آشیانه م»

بلافاصله جواب داد «ایشالا خونه بخت»

 

٢. ای مرغک خرد ز آشیانه            پرواز کن و پریدن آموز

    تا کی حرکات کودکانه              در باغ و چمن چمیدن آموز

    رام تو نمی شود زمانه             رام از چه شدی، رمیدن آموز

    مَندیش که دام هست یا نه       بر مردم چشم،‌ دیدن آموز

    شو روز به فکر آب و دانه            هنگام شب آرمیدن آموز

                        از لانه برون مخسب زنهار

 

                              « پروین اعتصامی»

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱ دی ۱۳۸٧ - سهراب