تک درخت سرو

 

جدّی باش!

اگر فکر می کنی که کلا آدم جدی ای هستی بهتر است این را بخوانی و اگر هم به نظر خودت بیشتر آدم شوخ طبعی هستی بهتر است که این یکی را بخوانی. نمی دانم،‌ شاید هم برعکس باید باشد. یعنی شاید بهتر است اولی را دومی ها بخوانند و دومی را اولی ها! آخر شاید خیلی از جدی ها آنقدر از دست خودشان خسته شده اند که دوست دارند دو کلام شوخی هم بشنوند. همین طور رفقای شوخم را می بینم که گاهی دوست دارند باهاشان برخورد جدی بشود! هر چه هست،‌ قضیه شوخی نیست. خدا به تمام آدم های جدی و آدم های شوخ این مرز و بوم رحم کند.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ - سهراب