تک درخت سرو

 

پرتاب ایرانی!

باز هم یک خبر خوش دیگر.

داشتم فکر می کردم که واقعا دوست دارم اولین ایرانی ای که به فضا پرتاب می شود چه کسی باشد. راستش آنقدر تعدادشان زیاد بود که آخر سر هم نتوانستم تصمیم بگیرم. ولی یک مسأله برایم محرز شد: ظرفیت تعداد پرتاب شدگان را باید بالا برد.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ - سهراب