تک درخت سرو

 

لینک روز

 

شباهت های دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد را با دوران کنونی در اینجا بخوانید.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۳ تیر ۱۳۸٧ - سهراب