تک درخت سرو

 

دارآباد

جمعه گذشته با دوستانم رفتیم کوه های دارآباد. می توانم بگویم که بعد از این همه مدت یک روز مفیدی را گذراندم! انگار دوباره زنده شدم. کوه های تهران واقعا زیبا هستند. از این به بعد بیشتر بهشان سر می زنم.
 
 
 
 
 

 

 
در راه که می رفتیم یکباره جوانی های خودم را دیدم و عکسی هم خودم از جوانی های خودم گرفتم! آنها که می بینید دوستانم هستند که به من تکیه کرده اند یا شاید هم من به آنها تکیه کرده ام یا هر دو. بفرما امیرحسین! این هم همان عکسی که می خواستی. همان طور که می خواستی تقریبا مربوط به ده سال پیشم می شود. 
 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٦ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب