تک درخت سرو

 

در بگشا..

در بگشا کآمد خامی دگر
پیشکشی کن دو سه جامی دگر
 
هین که رسیدیم به نزدیک دل
همره ما شو دو سه گامی دگر 
...
شاد زمانی که ببندم دهن
بشنوم از دوست کلامی دگر
...
بس کنم ای دوست تو خود گفته گیر
یک دو سه میم و دو سه لامی دگر 
 
                    شعر از جناب مولوی با اندکی تصرف! 
 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٩ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب