تک درخت سرو

 

Iran

My country is systematically designed to fail.  /s

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ - سهراب