تک درخت سرو

 

.

آخـرین برگ سـفرنـامه باران

                              ایـن است

                                           که زمین چرکیـن است

شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ - سهراب