تک درخت سرو

 

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

1331 سال پیش، حدوداً در چنین روزی امام حسین، پیشوای محبوب مسلمانان شیعه، که نوه پیغمبر اسلام بود، به همراه یاران و خویشانش به دست حکومت یزید پسر معاویه کشته شد.

امروز مراسم عزاداری امام حسین در کابل به خون کشیده شد.

همچنین به مناسبت همین عزاداری انفجار چند بمب بغداد را لرزاند.

* * *

١. در دنیا حدود ۵٠ کشور با اکثریت جمعیت مسلمان وجود دارد.

٢. از این میان در هیچ کشور اسلامی حجاب اجباری نیست غیر از میهن عزیز اسلامی خودمان.

٣. جمعیت مسلمان جهان کمی بیش از یک و نیم میلیارد نفر است یعنی ٢٣ درصد جمعیت دنیا.

۴. سنی‌ها اکثریت غالب مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند.

۵. جمعیت شیعیان، ١٠ تا ١٣ درصد کل جمعیت مسلمانان است؛ یعنی حدود ١۵٠ میلیون شیعه داریم.

۶. بنا بر این شیعیان کمی بیش از ٢ درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

.

منبع: اینجا و اینجا

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٥ آذر ۱۳٩٠ - سهراب