تک درخت سرو

 

نقد روشنفکرانه

«

پارسال سال همت مضاعف بود همه ش تعطیل بود؛ امسال هم که سال جهاد اقتصادی بود همه ش اختلاس بود. یه سال عفت و حجاب بذارن حال کنیم!

»

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱ آذر ۱۳٩٠ - سهراب