تک درخت سرو

 

ختم دو هفته هوای دل انگیز

تهران دو هفته تکرار نشدنی را پشت سر گذاشت. دو هفته هوای پاک و خنک که تازگی و طراوت طبیعت را میشد درون این شهر هفتاد و دو ملت دید.

.

این شهادت فاطمه دختر محمد نیز از آن حرفهاست. یک زمانی مولوی شاعر ایرانی که عصاره فرهنگی بود که مردم این مرز و بوم در آن می زیسته اند، می سرود:

ای مرا تو مصطفی، من چون عمر          از برای خدمت ات بنــدم کمـر

بعدها یک شیخ صفی الدین اردبیـلی پیدا شد که سید نبود بلکه شیخ بود؛ شیعه هم نبود بلکه سنی بود.* بعد درست نوه ی همین آقا، یعنی شاه اسماعیلی صفوی، نه تنها سید بود و شیعه ی دو آتشه بود،** بلکه موجب شد تا مذهب شیعه در تمام ایران و بلکه در گوشت و خون ملت ایران آنچنان نزج بگیرد که حالا کار ایرانی ها به جایی کشیده که با تبلیغات ح.کوم. ت اسلامی عزیزمان، علناً فاطمه را شهید می خوانند و قاتلش را خلیفه ی دوم، عمر بن خطاب می دانند.

.

بجاست باز یادی از بامداد اسلام نوشته عبدالحسین زرین کوب بکنم. در این کتاب خلاصه و شیرین، زرین کوب در فصل «دو پیر» به شرح احوال ابوبکر و عمر می پردازد. جالب است که او یک کلمه که هیچ، یک حرف هم در بدگویی ابوبکر و عمر ننوشته است. حتی در نقطه مقابل، بسیار شفاف و روشن شرح می دهد که چگونه ابوبکر و عمر هم در مقام نیت می خواسته اند که سنت محمد را ادامه دهند هم در مقام حرف و هم در مقام عمل همین کار را کرده اند. زرین کوب به خوبی شرح می دهد که بسیار خوب هم از عهده ی این کار برآمدند و دقیقاً چه در زندگی شخصی خود و چه در گسترش قلمرو اسلام و گرفتن زکات دقیقاً همان شیوه ی محمد را پی گرفتند.

برای مطالعه بامداد اسلام به لینک سمت راست که همینجا گذاشته ام رجوع کنید. کل کتاب روی نت موجود است.

.

نتیجه گیری اخلاقی:

بی سوادی بد دردی است. ولی این که دو خط هم تاریخ ندانی درد نیست، بی سوادی هم نیست. بیچارگی است، بدبختی است.

حقایق در طول تاریخ آنچنان دستکاری می شوند و قلب ماهیت می دهند که دهن آدم از تعجب باز می ماند.

این حقایق چه عمدی یا غیرعمدی یا در اثر تبلیغات یا در اثر تطور تاریخی یا هر چه وقتی تبدیل به چیزی غیر از واقعیت می شوند، گاهی چنان جزو اعتقادات و جهان بیـنی و همه ی زندگی افراد می شوند که باز هم آن که دو خط تاریخ خوانده است دهنش از تعجب باز می ماند.

.

* و ** نکات راجع به صفویه را یکی از دوستان عزیز و گرامی و باهوش و متشخصم از کتاب «دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران» از سید جواد طباطبایی برایم نقل قول کرد.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ - سهراب