تک درخت سرو

 

دیگه چه خبر؟

کوتاه و گذرا و جذاب، از اخبار داخلی

روزنامه ایران، سال شانزدهم، شماره ۴۶٨۵، چهارشنبه ٨ دی ماه ١٣٨٩، ٢٩ دسامبر ٢٠١٠، ایران داخلی، صفحه ٣، بالای صفحه، سمت راست، تحت عنوان «دیگه چه خبر؟» با فونت ریز نوشته بود:

«اعدام یک عضو گروهک منافقین و یک جاسوس موساد»

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٠ دی ۱۳۸٩ - سهراب