تک درخت سرو

 

قربانتان شوم

از تمامی دوستان گرانقدر و دشمنان عزیزی که پس از خواندن اخبار دلسرد کننده‌ی ممکلت از سر لطف یا شاید به امید آنکه کمی دلشان باز شود به کلبه حقیرانه مجازی اینجانب مراجعه می‌کنند در حالی که بنده هم که از بابت همین اخبار کمی اعصابم دچار تشنج شده و این جا را مکانی ساخته‌ام که کمی کمتر از بار این تشنج را تخلیه نمایم، یک سری سخنان مغمومی در غالب نثر یا شعر تحویلشان می‌دهم - مثل همین که پس از خواندن خبر اعد.ا.م پنج کرد، یک شعر کردی با مضمون ِ  این شب دیگه کی قراره روز بشه، نوشتم- و احتمالاً بدین ترتیب تشنج بنده به دوستان هم سرایت می‌کند، نهایت عذرخواهی را به عمل آورده و بدین‌وسیله از تمامی همان دوستان عزیز و دشمنان گرانقدر دعوت می‌نمایم که غیر از اینجا به وبگاه پرمایه‌ی آقا دوماد چی کارن هم مراجعه فرمایند، تا بدانند که از همین اخبار مأیوس‌کننده هم می‌توان لبخند به لب‌ها آورد در کل.

زیاده عرضی نیست

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ - سهراب