تک درخت سرو

 

که عنقا را بلند است آشیانه

آن دام که مـا نهــاده‌ایم ای دل          در چـشــم شـکار مـا نمی‌آید

                                                                                                       اوحدی

.

بیتی از گنجینه ادب فارسی بخوانید

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ - سهراب