تک درخت سرو

 

مست و خراب

ای دریغـــا گـر شــبی در بر خرابت دیــدمی       سرگران از خواب و سرمست از شرابت دیدمی

  سعدی

.

بیتی از گنجینه ادب فارسی بخوانید

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٤ دی ۱۳۸۸ - سهراب