تک درخت سرو

 

 

مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو
ما همگان محرمیم آنچه بدیدی بگو

ای شه و سلطان ما ای طربستان ما
در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو

نرگس خمار او ای که خدا یار او
دوش ز گلزار او هر چه بچیدی بگو

ای شده از دست من چون دل سرمست من
ای همه را دیده تو آنچه گزیدی بگو
...
می به قدح ریختی فتنه بر انگیختی
کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو
...
.
شهرام ناظری این شعر را چقدر زیبا می خواند، با آهنگی از کیخسرو پورناظری، اگر اشتباه نکنم.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٤ آبان ۱۳۸٦ - سهراب