تک درخت سرو

 

سلامتیان

ا.حم.د سلا.م.تیا.ن یک زمانی نماینده م.جلس بوده است. به گمانم همزمان با دولت مستعجل بازرگان. تحلیل سیاسی عمیق و علمی او را از اینجا ببیـنید.

«

... تمام تردیدهایی که شما بهش اشاره می‌کنید در بطن جامعه وجود داره. در برابر تردید،‌ بعضی از حاکمین با تحکم می‌خوان برخورد بکنند و می‌گویند شک و تردید رو از ذهنت بیرون کن. اگر شک داشته باشی مربوط به شیطانه و مربوط به دشمنه. معمولاً چنین راه حلی در زمینه سیاسی شکست می‌خوره. تردید رو باید با برخورد سیاسی و ایجاد وفاق و از بین بردن ابهامی که منجر به تردید شده و از طریق اغنایی راه حل براش پیدا کرد وگرنه.. اگر جواب نداد یعنی نظامی خودش رو می‌بنده در یک فضایی که هر نوع توصیه و نصیحت به تغییر رفتار رو به عنوان خصومت می‌دونه و در دنیای آشفته کنونی که هر نظامی احتیاج به تحرک و تطبیق داره،‌ هر نظامی که باشه، هر قدرتی که داشته باشه، با ادامه در برابر تحول وقایع، یا باید خودش رو تطبیق بده، سخت‌تر براش خواهد بود؛ یا باید برود. این حکمی است که تاریخ بهش میده؛ واقعیات اجتماعی بهش میده. اگر نتوانه خودش رو تطبیق بده با احتیاجات و ضرورت‌های جامعه، احتیاجی به دشمن نداره؛ خودش در درون می‌ریزد. و وقتی در درون می‌ریزد اصطلاحی براش امروز مطرح شده که اصطلاح ا.ن.قلا.ب م.خم.لی است. اتحاد جماهیر شوروی چون از درون ریخت ان.قلا.ب م.خم.لی بود وگرنه متأسفانه در ایران امروز، ناظرین سیاسی در داخل کشور و بازیگران سیاسی، باز میگم، بعضی اصطلاحات امنیتی و نظامی رو به جای ابزار تحلیل سیاسی به کار می‌برند و بنابراین خودشون رو بیشتر کور و کر می‌کنند نسبت به واقعیات جامعه‌شون.

»

 


 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ - سهراب