تک درخت سرو

 

های های

١. اذیت

- سلام، حالت خوبه؟ چه خبر؟

+ سلام، قربونت، بدک نیستیم.

- ماه رمضون اذیت می‌کنه یا نخوردنه؟

+ {پوزخند}

- {خنده}

+ {پوزخند...}

 

٢. توجیه

یک تابلوی بزرگ در سطح شهر:

برترین جهاد، روزه گرفتن در هوای گرم است.

امام صادق (ع)، میزان الحکمه، ص ٣٣٧

 

٣. های های

صف زده بر سفره به یک منظره

مرغ و فسنجان و کباب و کره

فرنی و شامی، قدح افشره

چشم فقیران به در و پنجره

                              بلکه وزد بویی از آن، های های

                              آمده ماه رمضان، های های ++

 


 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٧ شهریور ۱۳۸۸ - سهراب