تک درخت سرو

 

دنیای زندانی فقط هم دیوار نیست!

 

 

شاید برای نسل‌های گذشته دنیای زندانی فقط دیوار بود، ولی نسل ما می‌داند که دنیای زندانی دیگر فقط دیوار نیست. وگرنه آدم از ترس دیوار که اینقدر به خودش و دوستانش و به اعتقادات و مرام خودش و دوستانش اهانت نمی‌کند.

پی‌نوشت:

« دنیای زندانی دیواره

  زندانی از دیوار بیزاره »

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٤ شهریور ۱۳۸۸ - سهراب