تک درخت سرو

 

محشر!

«

پرده دوم

بیرون دروازه قیامت

... قدری بالاتر رفتیم به یک دسته از آن فرشته‌های کم‌رتبه و از آن ملک‌های لات و لوت و آسمان‌جُلی برخوردیم که مانند مستخدمین جزء خودمان تمام دلخوشیشان علیق و مواجب مختصری است که وصول بشود یا نشود و تمام عمرشان به انتظار شب عید و ترفیع رتبه می‌گذرد ...

»

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٩ امرداد ۱۳۸۸ - سهراب