تک درخت سرو

 

عدم قطعیت

این پست را مهمان یکی از رفقای «صادق» من هستید که بعید می‌دانم این روزها به اینجا سر بزند. اما یک وقتی مطلب زیر را در کامنتدانی اینجا گذاشته بود. البته حمید جان! در منقبت شک بیش از اینها می‌توان سخن گفت.

.

"The trouble with the world is that the stupid are always cocksure and the intelligent are always filled with doubt." -Bertrand Russell

cocksure is deeply related to bias and the more we increase bias, the more we increase our "trouble" so to speak. But intelligent people remain always in doubt because thats the whole point, they understand uncertainty and human brain weaknesses...

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱ امرداد ۱۳۸۸ - سهراب