تک درخت سرو

 

البته به طور کلی...

In the battle of Wisdom and Ignorance, Ignorance always wins because Wisdom never fights and as soon as it starts fighting, it has joined the enemy...

That's why wise people always lose and that's why ignorance is bliss.

.

این کلام قصار را یک وقتی از دوستی «صادق» شنیدم و مدتها بود که می خواستم اینجا بگذارمش تا بالأخره توفیق دست داد.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٩ تیر ۱۳۸۸ - سهراب