تک درخت سرو

 

پیـر دیر! (یا.. غیر از پاساژ هم جاهای دیدنی هست!)

پیرمرد ورزشکاری که در جنگل چیتگر داشت می‌دوید اتفاقی از روبرو به یکی دیگر از رفقای پیر ورزشکارش رسید. در حالیکه داشتند از کنار هم رد می‌شدند، رفیق روبرویی گفت: «کم‌پیدایی، هیچ نمیای اینجا؟» و رفیقش جواب داد: «من که هر روز اینجام، چرا دروغ میگی؟ مگه انتخاباته؟»


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٢ تیر ۱۳۸۸ - سهراب