تک درخت سرو

 

آهای!

"

Hey you! out there in the cold

Getting lonely, getting old

Can you feel me

Hey you! Standing in the aisles

with itchy feet and fading smiles

Can you feel me

Don't help them to bury the light

Don't give in without a fight

"

.

در جواب بهمن و عمو هم عرض می‌کنم که بنده شخصاً با پهلی موافقم. این آغاز یک آغاز بود! امیدوارم باز هم با کامنت‌های سبزتان آسمان این خانه مجازی را رنگ کنید!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٠ تیر ۱۳۸۸ - سهراب