تک درخت سرو

 

کار جنون ما به تماشا کشیده است

یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۳ خرداد ۱۳۸۸ - سهراب