تک درخت سرو

 

شماتت دلسوزانه!

با دیدن صحنه‌ی پر شور و هیاهوی مردمی که دیشب در قلب پایتخت، راهپیمایی می‌کردند و شعارهای جدی می‌دادند و یا ماشینهای سبزپوشی که برای جمعیت در حال رقص کنار اتوبان بوق می‌زدند، اصلاً دوست نداشتم که این روزها جای اح مدینژ اد باشم.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢۱ خرداد ۱۳۸۸ - سهراب