تک درخت سرو

 

درباره انتخابات

درباره انتخابات من به واقع بی‌تفاوتم. امیدی به تغییر ندارم، حتی اگر رأی بدهم. فقط یک حسی به من می‌گوید که از گفتمان عدالت‌طلبی به ستوه آمده‌ام.

اما دوستانم گویا بیشتر از من حرف دارند. از پنجاه عزیز و بزرگوار، اینجا را بخوانید و از بهمن خان هم اینجا، اینجا و اینجا را.

پ ن: این هم نظری است از جانب پهلی.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ - سهراب