تک درخت سرو

 

تاریخ طبری

 

توی پیاده رو می رفتم که یک کهنه فروشی توجهم را جلب کرد. پشت ویترین همه جور جنس چیده بود. از تاریخ گرفته تا رمان، از قدیمی تا جدید، خارجی و وطنی، همه را روی هم گذاشته بود. اما درست در قلب ویترین چند جلد کهنه از تاریخ طبری مرا به سمت خود کشید. مجلدها به ترتیب شماره روی هم قرار گرفته بودند. خواستم بروم تو. مرد فروشنده نشسته بود و سرش توی جدول روزنامه بود. در را باز کردم و گفتم این تاریخ طبری رو غیر از اینکه لای کتابهاست،‌ دم دست هم دارین که ببـینم؟ گفت اون دوره شونزده جلدیشه. گفتم پس دم دست ندارین،‌ نه؟‌ گفت نه. گفتم قیمتش چنده؟ گفت نهصد تومن، چاپ جدیدش صد و سی تومنه. گفتم خب نهصد تومن یعنی چی؟! گفت نهصد هزار تومن. با خودم گفتم آخه کتاب به اون کهنگی، نهصد تومن! گفتم اون وقت جدیدش صد و سی تومن؟! گفت آره. گفتم دلیل این تفاوت قیمت چیه؟ جواب داد سانسور. و بعد از مکث کوتاهی گفت این زمان شاه چاب شده. گفتم ممنونم و آمدم بیرون. حیران مانده بودم که به چی فکر کنم. خدایا من الان کجام و این آقا چی داشت به من می گفت... نهصد تومن... صد و سی تومن... گفت تازه قیمتش بیشتر از اینها هم هست...

تاریخ طبری نوشته ی محمد بن جریر طبری، هزار و صد سال پیش از این نوشته شده است. کتابی است معتبر که ارزش تاریخی دارد. و مسلماً این اثر ارزشمند امروز به دلیل نوشتن درباره مزایای روابط ایران و آمریکا، و پرداختن به زندانیان سیاسی و انتقاد از جو خفقان حاکم، سانسور نشده است. بلکه بخش عمده ای از این کتاب مربوط به تاریخ صدر اسلام است به طوری که یکی از منابع مهم برای تاریخ صدر اسلام به شمار می رود. همچنانکه مدت زیادی هم از صدر اسلام نگذشته بوده که نگاشته شده. واضح است که چنین متنی می تواند مطالب زیادی داشته باشد که خود اسلام آنها را برنتابد. به هر حال کتابی خواندنی است. اگر گیرتان آمد و خواندید، برای من هم تعریف کنید. من هم می روم پولهایم را جمع کنم.

از دیگر آثار معتبر مربوط به تاریخ صدر اسلام، مغازی نوشته ی واقدی است که هنوز قیمت سانسور نشده این یکی را نمی دانم.

.

پ. ن. مغازی در لغت به معنی غزوه ها یا جنگ هاست


 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ - سهراب