تک درخت سرو

 

چون است حال بستان ای باد نوبهاری

1. ایرانگردی در بهار واقعاً دل انگیز و جذاب است.


2. چون است حال بستان ای باد نوبهاری؟

کز بلبلان برآمد فریاد بی قراری

گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت

کاندر میان گلها چون گل میان خاری!

..


3. این آیه ها را اینجا هم می گذارم تا خودم هم بعداً بروم و بخوانمشان. در ضمن لینک قرآن با ترجمه فارسی را هم این بغل می توانید پیدا کنید.

بقره 233، نساء 15، 34، 51، 56، احزاب 59، توبه 33.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٢ فروردین ۱۳۸۸ - سهراب