تک درخت سرو

 

انتخابات به سبک ایرانی

چرا خاتمی نمی گوید که می خواهد بیاید چه کار کند که ما بدانیم آیا با او موافقیم که به او رای بدهیم یا نه؟ خوب است دست کم بدانیم که او در مقام وعده و وعید به کدام یک از مطالبات ما می خواهد جامعه عمل بپوشاند و تا چه حدی.

به نظرم اگر نامزدی با استفاده از جو ناگوار حاکم بر جامعه بخواهد به طرز زیرکانه ای از بیان اهداف و طرح و برنامه هایش به طور مستقیم و شفاف طفره برود، تنها دلیلش برای شرکت در انتخابات این است که دل خودش و اطرافیانش برای صندلی های قدرت واقعاً لک زده است.

اینجا را بخوانید.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۸ اسفند ۱۳۸٧ - سهراب