تک درخت سرو

 

آغاز

سلام. من آدم پرحرفی هستم، البته خوشبختانه یا شوربختانه این حرف ها رو بیشتر با خودم در میان می گذارم. از این به بعد سعی می کنم خوب هایش را این جا هم بنویسم، تا از نظر شما هم باخبر شوم.

جان استوارت میل (یعنی یه آدم خیلی خفن) می گوید: «اگر کسی در مورد موضوعی تنها نظر خودش را بداند، در حقیقت درباره ی آن موضوع هیچ نمی داند.»

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢ اسفند ۱۳۸٥ - سهراب