تک درخت سرو

 

دین مدرن

١. اسلام

ای کسانی که ایمان آورده اید، کاری به کار کسانی که ایمان نیاورده اند نداشته باشید.

٢. مسیحیت

Oh Lord, May the world be free of any religion.

 

پی نوشت: دوستی با شنیدن دعای بالا گفت:

Oh Lord, May the world be free of any Lord.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٧ آذر ۱۳۸٩ - سهراب