تک درخت سرو

 

روزی که دو کانال بود...

چهار پنج روزی است که بی.بی. سی صاف و بی‌خش می‌گیرد. به گمانم انقدر پارازایت فرستادند تا پارازیت‌دانشان درآمد.

پی‌نوشت ١: وقتی رییس.جم.هور محبوب و مردمی و خدمتگزار خطاب به امپراطوری فروپاشیده‌ی غرب گفت: «آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه‌دانتان دربیاید»

پی‌نوشت ٢:

«

... روزی که دو کانال بود

یک به جنگ می‌رفت

از دو، واتو واتو آمد

...

روزی که آخرین لذت، گزارش هفتگی بود...

»

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٩ مهر ۱۳۸٩ - سهراب

قافله ی شب! چه شنیدی ز صبح؟

Today's one of those rare days of fresh air and nice mounts view in the megalopolis of Tehran.

Despite all drudgery I did at work, today I feel good in Tehran.

 

P.S.

Hey friends! I'm just here!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٠ مهر ۱۳۸٩ - سهراب