تک درخت سرو

 

دارآباد

جمعه گذشته با دوستانم رفتیم کوه های دارآباد. می توانم بگویم که بعد از این همه مدت یک روز مفیدی را گذراندم! انگار دوباره زنده شدم. کوه های تهران واقعا زیبا هستند. از این به بعد بیشتر بهشان سر می زنم.
 
 
 
 
 

 

 
در راه که می رفتیم یکباره جوانی های خودم را دیدم و عکسی هم خودم از جوانی های خودم گرفتم! آنها که می بینید دوستانم هستند که به من تکیه کرده اند یا شاید هم من به آنها تکیه کرده ام یا هر دو. بفرما امیرحسین! این هم همان عکسی که می خواستی. همان طور که می خواستی تقریبا مربوط به ده سال پیشم می شود. 
 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٦ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب

فرشچیانِ نقاش

جهت اطلاع می گویم که همین الان از برادرم شنیدم که استاد فرشچیان که تابلوهای نقاشی اش به ویژه آنهایی که سوژه مذهبی دارند بسیار معروف است، چهل سال است که ساکن نیوجرزی آمریکاست.
 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٢ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب

در بگشا..

در بگشا کآمد خامی دگر
پیشکشی کن دو سه جامی دگر
 
هین که رسیدیم به نزدیک دل
همره ما شو دو سه گامی دگر 
...
شاد زمانی که ببندم دهن
بشنوم از دوست کلامی دگر
...
بس کنم ای دوست تو خود گفته گیر
یک دو سه میم و دو سه لامی دگر 
 
                    شعر از جناب مولوی با اندکی تصرف! 
 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٩ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب

 

امروز بچه های قدیمی دور هم جمع می شوند. دلم می خواست در جمعشان باشم ولی نمی توانم چون دورم ازشان. فقط خواستم بهشان بگویم آی بچه ها یادی از ما هم بکنید. گرچه می دانم کمترشان اینجا را می خوانند
 
گـرچه یاران فارغـند از یـاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۱ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب